Політика конфіденційності
Меню
Your Cart

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних


Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт CrewShop, (далі - Інтернет магазин), розташований на доменні імена crewshop.com.ua, crewshop.ua, crewshop.by, crewshop.md, crewshop.kz, crewshop.uz, crewshop.ge, crewshop.am, az.crewshop.com.ua, tm.crewshop.com.ua (а також їх доменах), може отримати про Користувача під час використання Інтернет магазину, його програм та його продуктів.


1. Визначення термінів
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - співробітники які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
1.1.4. «Власник персональних даних» - ФОП Мілешко Валентин Вікторович, яке визначає мету обробки персональних даних, встановлює складові цих даних та процедури їх обробки.
1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання уповноваженими співробітниками або іншими третіми особами, зазначеними в п.5.2. даної Політики конфіденційності, які отримали доступ до персональних даних користувачів, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.6. «Суб'єкт персональних даних» - фізична особа, персональні дані якого обробляються.
1.1.7. «Згода суб'єкта персональних даних» - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови його обізнаності) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій формі або у формі, яка дозволяє зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згоду суб'єкта персональних даних може бути надано під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб'єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту здійснення відмітки;
1.1.8. Інтернет магазин - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет на унікальних адресах (URL): crewshop.ua, crewshop.by, crewshop.md, crewshop.kz, crewshop.uz, crewshop.ge, crewshop .am, az.crewshop.com.ua, tm.crewshop.com.ua, а також їх доменах.
1.1.9. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать Інтернет магазину, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.
1.1.10. «Користувач Інтернет магазину» (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Інтернет магазину, за допомогою мережі Інтернет, в тому числі до інформації, матеріалів і продуктів, розміщеним в Інтернет магазині, в рамках чинного законодавства.
1.1.11. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.12. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, через який Користувач отримує доступ до Інтернет магазину.
1.1.1. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє в Інтернет магазині і оплачує за допомогою платіжних систем.

2. Загальні положення
2.1. Використання Інтернет магазину Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. Угода на обробку персональних даних вважається одержаним Адміністрацією згідно умов даної Політики конфіденційності і Закону України «Про захист персональних даних».
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Інтернет магазину.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується до Інтернет магазину. Інтернет магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним в Інтернет магазині.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.


3. Предмет політики конфіденційності
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при:
3.1.1. реєстрації в Інтернет магазині;
3.1.2. підписці на інформаційну e-mail розсилку;
3.1.3. оформленні замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм в Інтернет магазині і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності);
3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності);
3.2.6. фотографію (при необхідності).
3.3. Інтернет магазин також захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:
- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер;
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин (елементів) сайту, що вимагають авторизації.
3.3.2. Інтернет магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, крім обумовленої вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.


4. Цілі збору персональної інформації користувача
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого в Інтернет магазині для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даними Інтернет магазину.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Інтернет магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин (елементів) Інтернет магазину, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Інтернет магазину.
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет магазину.
4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.


5. Способи і терміни обробки персональної інформації
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку (в тому числі електронної), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті CrewShop, включаючи доставку Товару, документації або e-mail повідомлень.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі і в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. При передачі персональних даних в порядку, встановленому в п.5.3. цієї Політики конфіденційності Адміністрація має право не інформувати Користувача про таку передачу.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


6. Права та обов'язки сторін
6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Інтернет магазину, і давати згоду на їх обробку в порядку, встановленому цією політикою конфіденційності.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене, згідно чинного законодавства. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.
6.2. Адміністрація зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. Відповідальність сторін
7.1. Адміністрація, при невиконанні своїх зобов'язань, передбачених цією політикою конфіденційності, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. Д.), До якої він може мати доступ як до частини (елемента) Інтернет магазину, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина (елемент) Інтернет магазину може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать ФОП Мілешко Валентин Вікторович, а так само може належати і іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Інтернет магазину.
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого змісту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого змісту відповідно до умов окремої угоди.
7.6. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на сайті Інтернет магазину) допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання на Інтернет магазин.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого змісту і інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Інтернет магазину або переданих через нього.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання, або неможливості використання Інтернет магазину або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті Інтернет магазину.
7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на сайті Інтернет магазину, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.


8. Вирішення спорів
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.


9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті CrewShop, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід надсилати на адресу: [email protected]
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою 
https://crewshop.ua/politika-konfidentsijnosti

Редакція від 25 травня 2023 року
м.Київ, Україна, ФОП Мілешко Валентин Вікторович

Будь ласка, заповніть обов'язкові поля, щоб отримати автоматичне повідомлення про прибуття товару на склад.

Ім'я
Email
Телефон